07 mar. 2023

DD2- Forskning i diabetes type 2

I DD2 tror vi på, at type 2 diabetes er mere end bare én sygdom. Mange danskere rammes af sygdommen, og ofte er den fulgt af en række følgesygdomme. Der er derfor brug for skræddersyede behandlingstilbud, og vores mål i DD2 er, at der tilbydes en individuel behandling til alle personer med type 2 diabetes. 

 

Diabetes i Danmark

I Danmark har mere end 200.000 mennesker fået stillet diagnosen type 2 diabetes. Dagligt får mere end 40 danskere stillet diagnosen. Hertil kommer et skyggetal, der dækker over dem, der har diabetes uden at vide det.

Type 2 diabetes kan forkorte livet og forringe livskvaliteten på grund af den øgede risiko for alvorlige følgesygdomme, der især påvirker kredsløbet, synet, følesansen og nyrerne.

Udover de høje menneskelige omkostninger forårsaget af sygdommen så koster type 2 diabetes det danske samfund mere end 30 milliarder kroner om året. Her ses den største udgift i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste. Derudover kommer udgifter til behandling, pleje og medicinudgifter (kilde: Diabetes.dk, citeret d. 29-06-2018).

 

Mere effektiv behandling

Der er derfor god grund til at sætte fokus på at finde nye og mere effektive behandlinger af type 2 diabetes. En målrettet behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient, vil mindske risikoen for følgesygdomme, øge livskvaliteten, gavne samfundsøkonomien og gøre det lettere for lægerne at vælge den rigtige behandling.

 

Formålet med DD2

DD2 arbejder hver dag på at skabe bro mellem nye forskningsresultater og behandling af patienterne. Det gør vi ved at indsamle viden og data om type 2 diabetes og stille det til rådighed for diabetesforskningen.

Vores mål er, at alle personer med type 2 diabetes bliver tilbudt en individuel behandling, fordi type 2 diabetes er mere end én sygdom.

 

Fra bidrag til ny og bedre behandling

For at skabe bedre og mere præcise behandlinger af type 2 diabetes har vi etableret en biobank, hvor vi indsamler viden og blod- og urinprøver fra patienter med type 2 diabetes. Har man fået diabetes indenfor de sidste 2 år, kan man være med.

Den viden og de data, vi har fra prøverne i vores biobank, kan vi sammenkoble med offentlige registre. Det giver mulighed for at følge udviklingen i sygdomsforløb og spore tendenser, der kan indsættes i en større sammenhæng af viden og informationer. Det giver forskningen det bedste udgangspunkt for at finde bedre behandlinger.

Vi er imidlertid hele tiden afhængige af, at personer med type 2 diabetes vil bidrage med data.

Se et overskueligt overblik over forløbet i DD2 her.

 

Tilmelding

Man kan tilmelde sig DD2 her på siden, hos sin egen læge eller på sit diabetesambulatorium. Man skal kun møde én gang, og det tager kun 30 minutter.

Sammen skaber vi bedre behandlinger, der mindsker risikoen for følgesygdomme og øger livskvaliteten for personer med type 2 diabetes.

 

 

 

Læs gerne mere her :

https://dd2.dk/praksis-og-amb/patientinformation